Bàners publicitaris

Bàner mitjà de Les Garrigues
Bàner 300x100px

Bàner petit de Les Garrigues
Bàner 180x60px

Anagrama

Anagrama LesGarrigues.cat en negatiu:
PDF  ·   PNG

Anagrama LesGarrigues.cat en positiu:
PDF  ·   PNG