• Vista panoràmica del Cogul
  • Pintures rupestres del Cogul
  • Carrer del Cogul

Població: 181 hab.
Altitud: 279 m
Ajuntament: www.cogul.cat  |  973 12 03 67EN CONSTRUCCIÓ