• Vista panoràmica de la Floresta
  • Antic rentador de la Floresta
  • Castell de la Floresta

Població: 160 hab.
Altitud: 316 m
Ajuntament: www.floresta.cat  |  973 14 10 94EN CONSTRUCCIÓ