• Vista panoràmica de Sarroca de Lleida
  • Festa Major de Sarroca de Lleida
  • Festa Major de Sarroca de Lleida

Població: 3887 hab.
Altitud: 201 m
Ajuntament: www.sarrocalleida.ddl.net  |  973 12 00 02EN CONSTRUCCIÓ