• Carrer del Vilosell
  • Verema al Vilosell
  • El Vilosell

Població: 187 hab.
Altitud: 665 m
Ajuntament: www.vilosell.cat  |  973 17 52 21EN CONSTRUCCIÓ